Recursos

En aquest apartat hem incorporat diferents enllaços, tant de webs d’entitats i col·lectius que treballen temes relacionats amb l’habitatge, com de materials interessants sobre la Masoveria urbana i les Cooperatives en cessió d’ús.

divulagacio xarxa2 eines