Qui som?

capcelera_collaboraviu-b

COL·LABORAVIU és una iniciativa per impulsar la Masoveria urbana i les Cooperatives en cessió d’ús a la ciutat de Barcelona.

L’objectiu és donar a conèixer aquests dos nous models d’entendre l’habitatge, donar eines per a la seva aplicació i fomentar el treball en xarxa entre entitats, tècnics municipals i ciutadania.

Actualment aquesta iniciativa està dinamitzada per Celobert Cooperativa, conjuntament amb d’altres entitats que volen impulsar aquests models, amb la idea d’anar incorporant i implicant més entitats per tal de col·laborar en aquesta iniciativa.

COL·LABORAVIU té previstes diferents actuacions amb l’objectiu de generar i crear…

divulagacio xarxa2 eines

Un dels objectius principals de COL·LABORAVIU és treballar amb els diferents actors claus per impulsar aquests dos models d’habitatge:

actors2

Si vols participar del projecte pots assistir a alguna de les activitats previstes i deixar el correu per rebre més informació.