Dos models pel dret a l’habitatge

Aquesta jornada anava dirigida a entitats que treballen pel dret a l’habitatge com a objectiu principal o transversal. L’objectiu era compartir fortaleses i mancances del procés per extreure necessitats i compartir coneixement col·lectius. Un dels temes principals que es va tractar en aquesta jornada és de quina manera podem aplicar en l’objectiu del dret a l’habitatge aquests dos models i quines dificultats o avantatges trobem.

model-a_web3

[bg_faq_start]

[bg_faq_end]

Conclusions del debat:

Assistents: FAVB, Habitat 3, Obra social PAH, CJB, Sostrecívic, CIC, La Borda.

[bg_faq_start]

Reflexions

 • Actualment son uns models que requereixen de temps i espai mental i per això són projectes que han d’estar impulsats per persones militants.
 • Necessitem experiències concretes i que surtin bé, per demostrar que són models que poden ser una alternativa real als models d’accés a l’habitatge tradicionals.
 • Necessitem generar un model d’acompanyament.
 • Són la llavor pel canvi de paradigma de la situació de l’habitatge.

Propostes

S’enumeren diferents propostes a realitzar des de les entitats i des de les administracions per impulsar l’aplicació de la masoveria urbana i les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús.

Entitats

 • Combinar el treball de la PAH amb les entitats o col·lectius que impulsem nous models. Reivindicació i alternatives, podrien anar més de la mà.
 • Generar experiències reals en funcionament per a que la gent pugui veure-ho. Que funcionin bé, que siguin un bon model.
 • Valor de la no especulació. Les cooperatives haurien de ser sense ànim de lucre.
 • El cost assequible La Borda el posa en el 10% per sota o sobre de la renda mínima d’inserció (421€).
 • És important tenir en compte que a la llarga, quan hi hagin molts habitatges en aquest model, es podrà afectar el preu de mercat.
 • Com fer els grups?
 • Exemple de FUCVAN. Lluita política i alternativa subvencionada per l’estat (o en el nostre cas per la Generalitat).

Administracions

 • Exigir i no demanar – generar les condicions òptimes per ajudar a desenvolupar els models.
 • Fer avals municipals per facilitar el finançament.
 • Fer accessible aquest model per a persones amb poc recursos a través de subvencions (Generalitat).
 • Marc legal per definir el model.
 • És un model que hauria de poder arribar a un marc general de la població, des de l’emergència social fins a persones amb alts ingressos. La gràcia és la mixtura que pot fer-ho possible.
 • Que els ajuts al lloguer siguin més elevats quan és una cooperativa en cessió d’ús i hi ha persones amb rendes molt baixes….

Què necessitem?

 • Creació d’una constructora sense ànim de lucre. Inserció laboral?
 • Formació del model (per exemple les jornades de Col·laboraviu als barris). Es necessita explicar en que consiteixen els dos models i com funcionen.

[bg_faq_end]