BARCELONA

Actualment a la ciutat de Barcelona existeixen algunes experiències de cooperatives d’habitatge en cessió d’ús i de masoveria urbana.

També està en marxa un concurs convocat per l’Ajuntament de Barcelona per destinar 7 solars públics a cooperatives en cessió d’ús.

Als següents enllaços podreu trobar tota la informació:

experiencies  concurs