Cooperatives d’habitatge cessió d’ús

[bg_faq_start] Les cooperatives en cessió d’ús són un model d’habitatge en què la propietat de l’edifici és col·lectiva i  les persones sòcies gaudeixen del dret d’ús dels habitatges a canvi d’una aportació de capital inicial i una quota mensual. És un model a cavall entre el lloguer i la compra, ja que el cost i…

Masoveria urbana

[bg_faq_start] La masoveria urbana s’estableix a partir d’un acord entre la persona propietària d’un habitatge que es troba en mal estat i desocupat i una persona masovera, de manera que la propietat en cedeix l’ús, pel termini que s’acordi, a canvi que la persona masovera assumeixi les obres de rehabilitació i manteniment. La masoveria urbana…